Rörelse på skolschemat är bra för inlärning

Liberalerna vill värna rörelse på skolschemat varje dag.

Liberalerna vill värna rörelse på skolschemat varje dag.

Foto: Anders Wiklund/TT

Insändare2022-01-23 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, lider 42 000 000 barn av fetma redan innan de börjar i skolan. I Sverige lider en av fem skolelever av fetma. Dessa barn löper tre gånger större risk att som vuxna utveckla diabetes och hjärtsjukdom, enligt Gavin Sandercock som är hälsoforskare.

I en skola i Skottland, St Ninians, har man infört motion på schemat varje dag. Efter att skolan haft löpning i schemat vittnar en lärare om gladare och piggare elever som koncentrerar sig bättre i klassrummet. De äter och sover bättre och får bättre självförtroende. Skolan fick ner antalet överviktiga barn till noll. ”Först ville jag inte göra det. Varför springa? Man blir ju bara trött! Sen började jag ändå löpa med mina kompisar och då blev det kul” säger en elev på St Ninians.

Enligt forskningen finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och ökad inlärningsförmåga. Annika Janson, barnläkare på Karolinska universitetssjukhuset, säger att fysisk aktivitet i tidig ålder är viktigt.

Forskning visar entydigt att barn blir alltmer fysiskt inaktiva idag. En del barn kompenserar det genom fysisk aktivitet i organiserad form, till exempel genom en idrottsförening. Klyftan mellan fysiskt aktiva och passiva barn har ökat. En orsak är att barn leker mer inomhus än de gjorde förr. Ofta kan man variera undervisningen med att göra annorlunda övningar utomhus eller bara genom att flytta undervisningen utomhus.

Enligt Svenska läkaresällskapet bör alla människor, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Det finns även starka belägg för att fysiskt aktiva människor löper lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa.

Fysisk aktivitet är en viktig skyddsfaktor mot ohälsan. Liberalerna vill värna rörelse på skolschemat varje dag. Det är ett enkelt medel för att förbättra inlärningsförmågan och hälsan hos eleverna i Eskilstuna kommuns skolor.