Så förhindras inlåsningseffekter i a-kassan

Insändare 24 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till TCO, 14 januari. Sverige har en av Europas högsta arbetslöshetssiffror, vi har en rekordhög långtidsarbetslöshet som bitit sig fast och närmar sig 200 000, individer som varit utanför arbetsmarknaden i mer än två år. Efter pandemin behövs en stark arbetslinje för att fler ska gå från bidrag till jobb. Att a-kassan har tydliga incitament för att skaffa ett arbete är en viktig reform.

TCO:s ordförande Therese Svanström skriver i sin replik att a-kassan har flera fördelar som matchningsverktyg, omställningsstöd och trygghet vid arbetslöshet. Där är vi överens. Liberalerna arbetar för att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill gå så långt att göra den obligatorisk för alla så att ingen lämnas utan skydd.

Det Svanström missar är att a-kassan är en balansgång. För höga ersättningar minskar drivkrafterna till jobb och kan göra att vi får onödigt långa arbetslöshetsperioder. Det är ett belagt faktum att höjningar i arbetslöshetsförsäkringen leder till högre arbetslöshet. En forskningsöversikt av 28 studier visade att i 24 av dem fanns en statistisk signifikant koppling mellan högre ersättningsnivåer och högre arbetslöshet. 

Före pandemin fick arbetslösa 80 procent av lönen de första hundra dagarna, med ett tak på 910 kronor per dag. Därefter trappas ersättningen ner. Det är ett bra system som Liberalerna värnar. Höga ersättningsnivåer i början mildrar effekten av arbetslösheten medan avtrappningen skapar incitament att hitta ett nytt arbete. 

A-kassan är en del i en fungerande arbetsmarknadspolitik. Regeringens misslyckande de senast sju åren lämnar mycket i övrigt att önska. Sverige behöver en slå in på en ny kurs där egenförsörjning, arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb och lägre skatter skapar riktiga jobb. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa