Så påverkar Miljöpartiet politiken i Eskilstuna

Insändare 29 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna har en vision om ett hållbart Eskilstuna, ett nytt grönt folkhem. När det kommer till miljö och klimat är det Miljöpartiet som du som väljare kan lita på i slutändan. Trots att vi inte är med och styr i Eskilstuna har vi lyckats påverka saker i rätt riktning. Här är några aktuella exempel på hur vår politik och vårt arbete ger resultat:

Badbar å: Vi har drivit frågan om att göra Eskilstunaån badbar sedan 2018, senast genom en motion 2021 om att utreda vilka åtgärder som behövs för att detta ska kunna bli verklighet. Eskilstunaån är redan nu en stor tillgång för Eskilstunaborna, men skulle kunna bidra ännu mer till livskvalitet och biologisk mångfald, om den var badbar. Nu har ett enigt fullmäktige ställt sig bakom vår motion om att utreda vad som krävs för att göra Eskilstunaån badbar. 

Företräde för cyklister: I december 2020 lämnade vi in en om att införa cykelgator på bland annat Smedjegatan i Eskilstuna centrum. Motionen bifölls efter en debatt i kommunfullmäktige 2021 och det innebär att Smedjegatan i centrala Eskilstuna kommer bli först ut att testas som cykelgata, vilket betyder att det blir lättare att cykla i Eskilstuna. Vi blir därmed också en av de första kommunerna i landet som får en cykelgata. Ett stort steg framåt för en tryggare och bättre väg för cyklister, både barn och vuxna. Det är också en stor vinst för klimatet. 

Plats för återbruk av byggvaror: Sommaren 2021 motionerade vi om att Eskilstuna behöver en organiserad verksamhet för att ta emot material som använts vid byggnation och sälja dem vidare. Det saknas i Eskilstuna, trots att intresset för att bygga och renovera är stort idag. Det kan bli verklighet inom en snar framtid: Just nu utreds ett förslag om möjligheterna till en ny återbrukshandel i Eskilstuna där bygg- och rivningsmaterial ska kunna komma både allmänheten och företag till godo.

Klimatvänliga matlådor: I våras la vi ett förslag i servicenämnden om att överbliven mat i våra skolrestauranger ska kunna säljas i form av matlådor. Det är ett klokt sätt att minska matsvinn, som inte bara är dåligt för vår ekonomi utan också påverkar vår miljö väldigt negativt. Nu finns ett förslag om en satsning där ett antal skolor ska testa konceptet med att sälja överbliven mat till elever och personal. 

Vi gör skillnad i Eskilstuna. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Inför språkkrav för personal inom omsorgen

Inför språkkrav för personal inom omsorgen

Insändare: C: Vi tror på samarbete mellan BVC och socialtjänsten

C: Vi tror på samarbete mellan BVC och socialtjänsten

Insändare: Mindre barngrupper i förskolan med Liberalernas politik

Mindre barngrupper i förskolan med Liberalernas politik

Insändare: SD: Satsa även på ungdomar i prioriterade områden

SD: Satsa även på ungdomar i prioriterade områden

Insändare: Eskilstuna behöver förbättra skolresultaten

Eskilstuna behöver förbättra skolresultaten
Visa fler