Säkerställ barngruppernas storlek vid kommande varsel

Förskolan behöver få bättre förutsättningar, skriver företrädare för L i Eskilstuna.

Förskolan behöver få bättre förutsättningar, skriver företrädare för L i Eskilstuna.

Foto: Hasse Holmberg (TT)

Insändare2024-03-26 19:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inget är viktigare än en bra start i livet och förskolan spelar en central roll i det. För att förskolan ska kunna vara den goda kraft som den kan vara behöver den få bättre förutsättningar. Det kan handla om personal- och resursbrister som behövs åtgärdas, höja personalens kompetens, det ges för lite tid att genomföra och följa upp undervisningen och betungande administration tar tid i anspråk. Samtidigt som detta sker kan vi i Liberalerna inte längre blunda för det som förskolepersonalen oftast själva lyfter som den största utmaningen, nämligen barngruppernas storlek. 

Förra året bantades Eskilstunas förskolor med över 120 tjänster, och nu väntar nya besparingar genom minskad elevpeng till förskolan vilket medför att ytterligare 105 tjänster ska bort. Antingen sker det genom omställning eller genom varsel. Detta är något som HR-avdelning och Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med just nu och när det sedan hamnar i media får vi politiker i opposition vetskap om det. Även fackförbunden känner en oro för förskolans framtid och har därför gjort en obesvarad skrivelse till Socialdemokraterna och Moderaterna, något som Eskilstuna-Kuriren tidigare rapporterat om

Det vi liberaler är oroliga för är att, trots minskat inskrivna barn i förskolan, så kommer den kommande personalminskningen leda till hopslagningar av förskolor och förskoleavdelningar med för stora barngrupper som följd. Redan i april 2021 lämnade Liberalerna in ett förslag till kommunfullmäktige om att införa ett maxtak på barngruppernas storlek inom förskolan. Just för att säkerställa att pedagogerna ska kunna arbeta utifrån den läroplan förskolan har, att anställda och barn ska ha en bra lärande och vistelsemiljö och att alla barn får mer tid och uppmärksamhet, så måste barngruppernas storlek begränsas.

Innan förra årets minskning av personal hade Eskilstuna någorlunda okej storlek på barngrupperna, men att dessa slås ihop i perioder under dagen och det kan vara över 42 barn på tre pedagoger syns inte ”på pappret”. Genom de nya nedskärningar som nu görs på personalen inom förskolan kommer det med största sannolikhet medföra att det bli svårare att behålla och rekrytera behörig personal till förskolan. Vi vet alla att det inte bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare för personalen och inte bidrar till en bättre lärandemiljö för våra yngsta medborgare.