Saknar svar om säkerhet och ansvar

Signaturen Förskolepedagog med 36 års erfarenhet av förskolan tycker inte Nina Tuncer ger svar på frågan om säkerhet och-ansvar  på offentliga lekplatser.
Signaturen Förskolepedagog med 36 års erfarenhet av förskolan tycker inte Nina Tuncer ger svar på frågan om säkerhet och-ansvar på offentliga lekplatser.

Insändare 13 juli 2023 07:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Nina Tuncer, förskolenämnden

Saknar svar på hur du ser på säkerhet- och-ansvarsfrågan när det gäller besök på offentliga lekplatser. Visst, vi delar in barnen i mindre grupper, men det betyder inte att jag bara kan ta med mig 2 barn när jag går på utflykt. På min förskola är snittet 6-7 barn/pedagog. Hur tryggt känns det? Sen är man säkert inte ensam där utan andra förskolor och föräldrar kan säkert också befinna sig där.
I egentligen handlar det här inte bara om hur vi bygger nya förskolor utan om hur vi mår i förskolan. Jag har under mina många år inom barnomsorgen i samverkansgrupper träffat kollegor från andra förskolor och blir illa berörd av hur många som utrycker stress och frustation över sin arbetssituation. Många förskolor kämpar ofta med att få ihop sin bemanning, att hitta vikarier, som inte alltid finns, för sjuka kollegor. På många förskolor finns det barn med utmanande beteenden. För ett antal års sen försämrade kommunen möjligheten att söka och få tilläggsbelopp för dessa barn. Idag får vi bara i princip tilläggsbelopp för barn med sjukdomsdiagnoser. Kommunen ansåg att vi ska kunna hantera dessa barn ändå, med konsekvensen, slutkörd personal. Vi hinner inte med att stötta dessa barn och att skydda och ge övriga barn det de behöver. Hur skapar vi då en trygg miljö för alla barn. Våra fackliga företrädare säjer att vi ska skriva tillbud, Stella, men många är så trötta och uppgivna och upplever att Stellaanmälningarna inte leder till förändring och åtgärder och väljer då att inte rapportera. Staplarna på kommunens medarbetarenkät lyser röda varje år när det gäller stress och arbetsbelstning och vem är det som skall åtgärda denna arbetsmiljöfråga. Jo, arbetsgivaren tycker att medarbetarna i första hand skall komma med förslag på åtgärder, men personalens förslag på åtgärder förkastas oftast med svar om att ekonomin inte tillåter. Jag vet inte hur många gånger jag suttit på arbetsplatsträffar och hittat på lösningar för hur vi ska hantera vår egen stress och arbetsbelastning. Ungefär som att gå till sjukhuset med ett brutet ben och läkaren ger dig en rulle gasbinda och en påse gips och säjer åt dig att gå hem och gipsa dig själv. 
Denna arbetsmiljöfråga handlar inte endast om förskolornas utformning, om de är nya eller gamla, utan i grund och botten handlar det om lugn och trygg arbetsmiljö för både barn och personal. Om personalen mår bra, mår även barnen bra och oavsett förskola.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa