Sälj inte ut Eskilstuna energi och miljö

Tänk om och gör rätt! Behåll Eskilstuna energi och miljö i kommunal ägo, skriver signaturen "Energiexperten".

Tänk om och gör rätt! Behåll Eskilstuna energi och miljö i kommunal ägo, skriver signaturen "Energiexperten".

Foto: Anders Nilsson

Insändare2022-10-07 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det känns otidsenligt när den politiska majoriteten, S + M, i Eskilstuna år 2022 lägger fram förslaget att sälja ut delar av det kommunala energibolaget Eskilstuna energi och miljö! Det är bara att titta i backspegeln och se hur det gått för andra kommuner som i desperation sålt ut kommunalt ägd lågriskverksamhet som ett elnätsbolag innebär till stora energidrakar som Ellevio, E.ON och Vattenfall.

Utförsäljning av den kommunägda monopolverksamheten kommer med all säkerhet att leda till höjda elnätsavgifter och höjd fjärrvärmeavgift för kommuninvånarna i Eskilstuna kommun. Kommuner som historiskt försökt sanera sin dåliga ekonomi, i spåren av bland annat fastighetskris, genom att sälja ut kommunala energibolag har gjort sina kommuninvånare en otjänst. Förutom bland annat höjda elnätsavgifter innebär en utförsäljning bara ett kortsiktigt tillskott till kommunkassan.

Efter några år är risken stor att kommunen åter brottas med dålig ekonomi och då finns inte längre den kommunala kassako som ett kommunalt ägt elnätsföretag innebär kvar i kommunens ägo. Stoppa detta ogenomtänkta och förhastade förslag redan i dess linda. Tänk om och gör rätt! Behåll Eskilstuna energi och miljö i kommunal ägo.