Samarbete i Norden är viktigt för oss i Strängnäs

Att göra samarbete i Norden relevant för nya generationer är av högsta prioritet, skriver Föreningen Norden i Strängnäs.

Att göra samarbete i Norden relevant för nya generationer är av högsta prioritet, skriver Föreningen Norden i Strängnäs.

Foto: Henrik Montgomery (TT)

Insändare2024-03-23 06:13
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Föreningen Nordens opinionsundersökning ”Nordenbarometern” fick svenskar välja tre ord för att beskriva Norden. Hälften valde demokrati, var tredje svarade natur och var fjärde tänkte på ordet frihet. För oss i Föreningen Norden i Strängnäs är samarbete det självklara ordet. På Nordens dag den 23 mars, samarbetets födelsedag, vill vi påminna om varför samarbete i Norden är så viktigt för oss i Strängnäs. 

Norden är ett av de äldsta regionala samarbetena i världen. Det är ingen tillfällighet att just Norden ligger i framkant inom många områden, som hållbarhet, konkurrenskraft och innovation. Hundra år av samarbete över de nordiska gränserna har bidragit till att forma våra starka välfärdssamhällen och ger oss goda förutsättningar att möta framtida utmaningar gemensamt.

Med pandemin i färskt minne och ökade säkerhetspolitiska spänningar har samarbetet i Norden blivit allt viktigare för allt fler. Hela 90 procent av svenskarna instämmer helt eller delvis i påståendet, att det behövs mer samarbete inom Norden.

I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Det är en möjlighet för oss, att lyfta fram vikten och mervärdet av fortsatt nordiskt samarbete även i Strängnäs kommun. Vänortssamarbeten bygger på tillit och samhörighet, gärna något som startar från tidig ålder och förstärks när människor möts och lär känna varandra.

Sedan 1947 har Strängnäs kommun haft mer eller mindre kontinuerliga vänortskontakter. Åtskilliga kommunbor kan i dag minnas sina utbytesresor med skolvänner i någon av våra fem nordiska vänorter. Tyvärr har just dessa skolkontakter av ekonomiska skäl nästan försvunnit. Hållbara och fungerande samarbeten är grunden för att våra fortsatta vänskapsutbyten på alla nivåer stärker förmågan att hantera förändringar i osäkra tider.

De nordiska statsministrarnas vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att nå dit behöver invånarna involveras i arbetet både i dag och för framtiden. Att göra samarbete i Norden relevant för nya generationer är av högsta prioritet.   

I ljuset av rådande säkerhetsläge och för att gemensamt möta framtida utmaningar uppmanar vi Strängnäs kommun att:

1. Satsa på unga
Genomföra riktade satsningar för att fler unga ska få en tidig nordisk erfarenhet, exempelvis genom ungdomsutbyten. Det är unga som ska bygga framtida samarbete i Norden.

2. Satsa på kommunsamarbeten