Sänk dieselpriset!

Insändare 26 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har världens dyraste diesel. Regeringen pressar upp dieselpriserna på bekostnad av barnfamiljer och pensionärer som lever utanför storstäderna. För företagarna, lantbrukare och skogsbrukare innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge. Kristdemokraterna vill skrota Sveriges mål om reduktionsplikt för diesel och återgå till EU-direktivets mål för 2030. Vi måste sträva mot och nå våra klimatmål på ett sätt som låter människor vara med, snarare än ett där verksamheter och människors privatekonomi knäcks. Hela Sverige ska fungera!

Det här ska gynna hela Eskilstuna med omnejd! Alla som driver lantbruk och industri har behov av diesel till arbetsmaskiner och bilar för att kunna vara verksamma, försörja sig och bidra med livsmedel och nödvändiga produkter ska gynnas! Inte drabbas! Man ska kunna ha familj med barn med behov av skjuts till skola och fritidsaktiviteter. Att chockhöja dieselpriset sticker i ögonen på oss Kristdemokrater som värnar familj, företagande och arbetsmarknad.

Sörmland är en stor region med landsbygd, företagande och naturvårdsliv. Det måste fungera! Med allt annat som nu händer till följd av pandemin i vårt land så ska vi med alla medel underlätta för de verksamheter som fortfarande kämpar på och många av dessa finns på landsbygden. Varför ska Sverige ha världens dyraste diesel?
Sänk dieselpriset med tre kronor per liter innan det är försent! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa