Sänk hastigheten i Valla!

Signaturen "Inge Vidare" tycker 100 km/timmen vid en fyrvägskorning i Valle borde sänkas till 70 för att minska olycksrisken.

Signaturen "Inge Vidare" tycker 100 km/timmen vid en fyrvägskorning i Valle borde sänkas till 70 för att minska olycksrisken.

Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Insändare2022-04-30 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Valla har vi en fyrvägskorsning där huvudleden tillåter 100 km/timmen. Flera företag har användning av att korsa vägbanorna. Leveranser till och från Kronfågel till exempel sker med treaxliga lastbilar med släpvagn. 

Det händer ett flertal olyckor både under vinterväglag och sommar som man kan koppla till hög hastighet. Det är troligt att många av olyckorna skulle kunna undvikas helt om hastigheten kunde sänkas. Liknande korsning av 55/57-an vid Sköldinge är hastigheten begränsad till 70 km/timmen. Låt oss få bort onödiga olyckor genom att även Valla får hastigheten nedsatt till 70 km/timmen! Jag vet att fler anser åtgärden angelägen, för att inte säga livsviktig!