Sant Jimmy, vi håller oss till fakta

Vi måste satsa på skolan i Eskilstuna, skriver signaturen "Kommunanställd" i en replik till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). (Personerna på bilden har ingenting med texten att göra.)

Vi måste satsa på skolan i Eskilstuna, skriver signaturen "Kommunanställd" i en replik till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). (Personerna på bilden har ingenting med texten att göra.)

Foto: Jonas Ekströmer (TT)

Insändare2024-04-10 12:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Jimmy Janssons (S) nyligen publicerade debattartikel "Vi behöver hantera oron – utan att tappa framtidstron".

Enligt AcadeMedias rapport (2023) berörande skolpeng i Sveriges samtliga kommuner visar siffrorna tydligt att Eskilstuna satsat i snitt cirka 6 000 kronor mindre än genomsnittet. I de siffror som Eskilstuna kommun delger gällande skolpeng för 2024 och de siffror AcadeMedia rapporterar kan man se att skolpengen i årskurs 1-3 är sänkt med cirka 1 500 kronor och skolpengen för årskurs 4-9 med cirka 6 000 kronor. Det betyder att vi inte har en "något högre skolpeng än genomsnittet", som Jimmy hävdar. 

Vidare om hur kommunen bör hushålla sina pengar, något som Jimmy nämner i sin debattartikel. Enligt Svenskt Näringsliv (231109) hade Sveriges kommuner kunnat spara 108 miljarder under de senaste tio åren. Det hade täckt dagens underskott.

Enligt en artikel i tidningen ”Vi Lärare” 230928, finns det totalt 116 miljarder i överskott. Något kommunerna sparat in de senaste tre åren.

Vad har de som styr i Eskilstuna gjort med våra skattepengar? Har stor är vår buffert (RUR)? 

Finansminister Elisabeth Svantesson (”Vi Lärare” 230928) uppmanar kommunerna att använda sina buffertpengar. Hon poängterar att det är dags att använda sig av den flexibilitet som finns i regelverket. Ta av den buffert som ni byggt upp sedan tidigare. Kommunen kan åberopa ”synnerliga skäl” för att upprätta budget som inte är i balans. Enligt Oscar Sjöstedt utgör inflation ett sådant skäl. De poängterar att kommunerna inte kan skära ner på välfärden samt att staten inte alltid kan rädda kommuner som är i obalans.

Slutligen skriver Jimmy om att ingen vill prata om hur pengar används. Vem är ”ingen”? Självklart behöver vi veta hur våra skattepengar används! Speciellt när vi pratar skola, som berör vår framtid och våra barn.

Enligt den rapport som Vetenskapliga Rådet tagit fram är det tydligt att barn som vistas i bullriga miljöer får inlärningsproblematik. Prestationsförmågan sjunker, läsförståelsen blir sämre samt taluppfattningen. Något ni känner igen?

Miljön lär inte bli bättre för våra barn nu, när ni som styr kommunen väljer att ta bort 175 tjänster från F-9. Det i sin tur betyder att resultaten inte kommer att bli bättre, intagningen till gymnasiet sjunker och ni kommer inte att få nya skattebetalare till kommunen, eftersom det kommer att bli svårare för våra nya unga vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi måste satsa på skolan i kommunen och använda de pengar som bör finnas sparade, precis som finansministern uppmanar till. Det handlar om vår framtid!