Skär inte ner i barnomsorg och skola!

"Vi får inte svika våra barn och deras framtid", skriver signaturen "Mångårig engagerad barnarbetare".

"Vi får inte svika våra barn och deras framtid", skriver signaturen "Mångårig engagerad barnarbetare".

Foto: Fredrik Sandberg (TT)

Insändare2024-04-23 13:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Neddragningarna på personal inom barnomsorg och skola i Eskilstuna kommun går emot det de allra flesta vet och pratar om i dag. Att vi måste satsa på våra barn och ungdomar. Att vi måste se till att inte fler dras in i kriminalitet och våld och det bland annat genom en god barnomsorg och en bra skola.

Till det krävs det personal som kan och orkar möta varje barns behov och det har vi inte ens i dag. Det är kaos på många håll och barn och ungdomar mår dåligt. Varje barn och ungdom behöver bli sedd och finnas i en positiv miljö och till det krävs det tillräckligt med vuxna. Vi måste satsa och prioritera rätt.

Jag som skriver har arbetat som barnskötare, behandlingsassistent, förskollärare, resurspedagog och lärare i över 45 år och sett vilken stor betydelse personalen har för att det ska gå bra för barnen. Sett skillnaden där det funnits tillräckligt med vuxna och inte. Där man kunnat anpassa verksamheten efter behoven med exempelvis mindre grupper, haft assistenter, specialpedagoger, lärare, fritidspedagoger, barnomsorgspersonal med flera som fått förutsättningar att göra ett bra och nödvändigt arbete och känt sig nöjda efter dagens slut.

Jag och många med mig har sett barn och ungdomar som räddats från att hamna snett, som mått bra och klarat skolan trots svårigheter, tack vare att vuxna funnits där och orkat. Min fråga till de styrande i kommunen är hur det är tänkt att man ska klara av att vända dagens negativa trend som pågår bland barn och ungdomar till något bra. Vi måste prioritera rätt i dag, i morgon är det för sent för många och psykisk ohälsa, otrygghet, våld och kriminalitet kan fortsätta växa.

Vi får inte svika våra barn och deras framtid genom att skära ner och inte ge dem det de har rätt till och behöver. Det är ett stort misstag som är på väg att begås och som kommer att kosta i pengar och lidande i framtiden och drabba oss alla. Så var kloka och tänk om!