Skola där många sitter på dubbla stolar

Insändare 20 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visste du att…
… i en friskola som drivs som ett aktiebolag kan ledande personer sitta på flera stolar samtidigt. De kan vara lärare/rektor/biträdande rektor/huvudman/ägare. Alla stolarna samtidigt. Helt lagligt. De utreder sig själva vid problem. Som i en ask, problemen stannar i asken.

Detta ser en del “inte som något större problem”. Hur många byter åsikt om de representerar ledningsgruppen som rektor, kontra som huvudman? Kan en aktiebolagsrektor få en skarp tillsägelse från ägarna i ett sådant fall? Är detta demokrati? I dagsläget helt lagligt, men hur demokratiskt är det för lärare och elever?

Finns det någon möjlighet att ett rektorsbeslut kommer att ändras om man går högre upp om de sitter på för många stolar samtidigt? Vart vänder sig lärare om de har synpunkter på sin rektor? Vågar de ha synpunkter? 

Riksdagen har konstitutionsutskottet med utomstående granskare. En friskola har Skolinspektionen som tar emot synpunkter/klagomål, ber att skolan ska utreder saken. I ett aktiebolag utreder de eventuellt sig själva, genom att skriva vad de tänker göra för åtgärd på Skolinspektionens utlåtande/synpunkter och sedan meddela detta till Skolinspektionen och till den person som skickat in skrivelsen. Ingen annan uppföljning sker… 

Jag skulle se fram mot en debatt inför valet i höst där de olika friskolornas organisation, styrande, och demokrati diskuteras och i synnerhet friskolor som drivs som aktiebolag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa