Släpp in femininiteten i samhället!

Insändare 27 november 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under flera årtionden har kvinnors och mäns jämställdhet diskuterats och en del praktiska framgångar har uppnåtts. Men än har vi en lång väg att gå, inte bara vad gäller kvinnors inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet, men också att tillvarata feminina värderingar inom ledarskap på alla nivåer. 

Det är inte alltför främmande att föreställa sig att det är kvinnor som kommer att rädda vår värld från krig, massutdöende, naturförstörelse och en lång rad andra utmaningar. Varför? Jo, eftersom det i huvudsak är männen som skapat alla dessa problem, och som nu försöker lösa dem med samma tankesätt som skapade problemen. Därför är det viktigt att männen vågar släppa in kvinnor och femininiteten i maktpositioner i en betydligt högre grad än idag, och att kvinnorna får behålla sin femininitet när de väl blir ledare.

Vilka hinder finns? Jo, fortfarande fokuserar män ekonomisk vinst, makt, konkurrens och dominans, och de kan därför inte förstå att femininiteten genererar ett betydligt mer lösningsorienterat och proaktivt samtalsklimat. Därför anställer männen bara kvinnor i maktpositioner som huvudsakligen har maskulina värderingar. Således behövs en nationell debatt som på djupet diskuterar fördelarna med ett feminint ledarskap och hur vi ökar detta i samhället. 

Kvinnor har levt i olika typer av förtryck under tusentals år vilket gjort avtryck i deras medvetna och undermedvetna självkänsla. Det är dags för männen att inse femininitetens styrkor och stödja kvinnor i sin utökade feminina ledarroll.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa