Släpp prestigen i Strängnäs!

Björn Karlsson (SD) vill se långsiktiga lösningar med brett politiskt stöd när det gäller skolan i Strängnäs.

Björn Karlsson (SD) vill se långsiktiga lösningar med brett politiskt stöd när det gäller skolan i Strängnäs.

Foto: Anna Hübsch

Insändare2024-06-28 19:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På vårt senaste kommunfullmäktige diskuterades skolan, där samtliga partier visade en enighet om att skolan betyder oerhört mycket för alla berörda inom skolans verksamhet. Det som skiljer är de olika vägarna från politiken till förbättringar inom skolan.

Vi har som parti årligen i våra budgetar förslag på ökade resurser i form av fler vuxna inom skolan. Det kan vara lärare, assistenter, kurator eller andra viktiga resurser som hjälper barnen till framgång. 

Vi har förslagit en gemensam dag med lärare, assistenter, rektorer, elever och övriga partier där vi från politisk håll får lyssna till skolans egna uttalade förslag med vad de behöver för att förbättra skolan. Där vi vill hitta gemensamma vägar inom politiken i stället för att det ständigt söks olikheter mellan partierna. Att hitta gemensamma vägar leder till något konstruktivt framåt, och att då även få in barnens och personalens verklighet skulle vara oerhört bra.

Tyvärr så avvisades vårt förslag, och man anser istället att barn -och utbildningsnämnden har frågan. 

Men vi tycker att skolans utveckling är så oerhört viktig och eventuell politisk prestige måste backa tillbaka för att i stället ge plats åt långsiktiga åtgärder från ett brett politiskt stöd. Skolans framtid med dess behov får helt enkelt inte bromsas av politisk oenighet. 

Viktigt är nu att politiken stöttar alla barn/ungdomar och all personal så de kan kämpa vidare med studier med alla utbildningsinsatser. 

Våra barn och personal ska varje dag känna glädje när man efter ett härligt sommarlov i höst börjar skolan och sitt arbete. Vi kommer kämpa för det och hoppas att övriga politiska partier är med på den resan.

Praktiska lösningar är alltid bättre än politiska låsningar.