Smart elsystem kan ge sörmlänningarna extra inkomster

Insändare 30 december 2022 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hittills i år har 576 privatpersoner och företag i Sörmland använt det så kallade gröna avdraget för investeringar i batterilager, jämfört med bara 169 under hela förra året. Intresset ökar alltså snabbt. Ett batterilager kan sänka elkostnaderna genom att det laddas när elpriserna är låga, genom att lagra egen solel och genom möjlighet att sänka huvudsäkringen.

Dessutom kan batterilagren med hjälp av ny teknik också bidra med extra inkomster. Med ny teknik som länkar samman många batterier till ett stort virtuellt kraftverk kan batterierna arbeta tillsammans för att stabilisera elnätet. Den här typen av så kallade stödtjänster betalar Svenska kraftnät, som ansvarar för driften av elnätet, bra för.

Tidigare har möjligheten att sälja stödtjänster endast varit tillgänglig för aktörer med större batterier. Men nu finns både tekniken och tjänsterna för att även hushåll ska kunna få betalt för att stötta elsystemet vid störningar. När hushållen kan koppla upp sina hembatterier blir elmarknaden inte bara en källa till oro, utan även en källa till högre inkomster.

Även på samhällsnivå finns stora fördelar, då virtuella kraftverk kan bidra till en helt ny nivå av driftsäkerhet i elnätet. När kärnkraftverken i Oskarshamn och Olkiluoto i Finland snabbstoppade i somras var det sammanlänkade batterier som snabbt återställde frekvensen i elnätet och hindrade ett möjligt nätsammanavbrott. Batterier är särskilt väl lämpade att hantera sådana plötsliga störningar eftersom de kan aktiveras mycket snabbt.

Uppkopplade batterier och solceller kan inte ensamma lösa energiutmaningarna, men har en nyckelroll för att skapa ett stabilt, billigt och förnybart elsystem. Ju fler som deltar, desto enklare blir det.

Därför är det positivt att intresset för att investera i egna batterilager ökar snabbt. Men i dag är det bara de som också har solceller som har rätt att göra skatteavdrag för investeringen. För att frigöra mer av potentialen med batterier, är det dags att se över det gröna skatteavdraget så att all installation av batterilager omfattas.

Då får fler hushåll i Sörmland möjlighet att både tjäna extra pengar och bidra till ett stabilt elsystem.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa