Socialdemokraterna flyr ansvaret för vårdköerna

Socialdemokraterna saknar förslag på hur vårdköerna ska kortas, skriver Moderaternas Christoffer Öqvist och Johan Hultberg i en replik.
Socialdemokraterna saknar förslag på hur vårdköerna ska kortas, skriver Moderaternas Christoffer Öqvist och Johan Hultberg i en replik.

Insändare 25 februari 2023 06:59
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till debattartikeln "Hur kan ni försvara gräddfilerna i sjukvården?" i ST 6/2.

Fredrik Lundh Sammeli och Sofia Amloh, Socialdemokraterna, ondgör sig i Strengnäs tidning (6 februari) över att riksdagen röstat ner Socialdemokraternas förslag om att försvåra för personer och regioner som har avtal och försäkringar med privata vårdgivare. Att Lundh Sammeli är upprörd är helt logiskt som företrädare för ett parti som skräms mer av sjukvårdsförsäkringar än av gängskjutningar.

Svensk sjukvård håller över lag mycket god kvalitet men lider samtidigt av allvarliga problem i form av bland annat för få vårdplatser, bristande kompetensförsörjning och långa vårdköer. Det är problem som Socialdemokraterna fatalt misslyckats med att åtgärda. Under Socialdemokraternas tid i regeringsställning mer än fördubblades vårdköerna. Inför valet 2014 lovade S att alla cancerpatienter skulle få vård inom fyra veckor. Efter åtta år med S får nu färre än hälften av alla kvinnor med bröstcancer vård i tid och inte ens var tredje man med prostatacancer. Detta är ett enormt misslyckade och löftessvek som Socialdemokraterna nu försöker fly genom att attackera de privata sjukförsäkringarna.

Socialdemokraternas förslag om sjukförsäkringar fokuserar på att försvåra och försämra valmöjligheterna för patienter. Vi moderater väljer i stället att angripa de långa vårdköerna och dess grundorsaker. Den nya moderatledda regeringen har rivstartat detta arbete. I budgeten för i år avsätts exempelvis 2 miljarder kronor för att genom ett prestationsbaserat system öka antalet vårdplatser och 3 miljarder kronor för att korta köerna och förbättra tillgängligheten över hela landet. Regeringen har också påbörjat arbetet med att ta fram en nationell plan för vårdens kompetensförsörjning liksom arbetet att inrätta en nationell vårdförmedling.

Socialdemokraterna å sin sida saknar förslag för att korta köerna. Det säger allt om partiets prioriteringar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa