Språk och kommunikation är en prioriterad fråga för S

Insändare 18 augusti 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att förstå, kunna uttrycka sig och bli förstådd är ett av de grundläggande behoven inom vård och omsorg. Språk och kommunikation har därför varit en prioriterad fråga och krav under många år. Exempelvis blev efterfrågan på personal med kunskap i det finska språket central för decennier sedan när våra finska äldre fick behov av vård och omsorg. 

Idag har vi mångfald i språkkunskaper hos personalen men vi ser i stället att många av dem som söker sig till vård- och omsorgsyrket inte har svenska som modersmål. När det blev tydligt att språkförbistringar påverkade vardagsarbetet vidtog politiken åtgärder. 

Socialdemokraterna tillsammans med M och C beslutade bland annat om att införa språktest vid nyanställningar för att säkerställa att personal som anställs har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Språkkunskap krävs inte bara för att kunna tala och förstå utan även för att kunna dokumentera på svenska, då det finns dokumentationsskyldigheten inom omsorgen. 

Ytterligare satsningar med språkstöd i vardagsarbetet har genomförts i form av utsedda språkombud på varje enhet som hjälper personal att utveckla sitt svenska språk. Vi har även satsat på utvecklande språkutbildningar som är fortgående, där SPRÅKA är en utbildningsform som kompetensutvecklar det svenska språket genom olika teman såsom makt, etik, värderingar och respekten för varandras olikheter. 

Språk och kommunikation är således en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Vi vill fortsätta höja kvaliteten och öka språkkompetensen för att säkerställa att Eskilstunas medborgare får en god vård och omsorg.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa