Stabil hemtjänst är fokus för majoriteten i Strängnäs

Insändare 2 november 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Debattinlägg – "Varför vill Strängnäsmajoriteten avskaffa valfriheten?" Publicerad den 26 oktober.

Som svar på frågan i debattinlägget. Majoriteten vill uppnå: 1) Mer av stabilitet och kontinuitet. 2) Mer av kvalitet. 3) Mer av effektivitet. 4) Ekonomi i balans.

Vi är i färd att kompensera för en modell (LOV) som tyvärr inte (hos oss med de förutsättningar vi har) har lyckats med att leverera de fördelar den var tänkt att leverera.

Nu vill vi göra om, göra än bättre! Uttalandet i debattinlägget: "Vad som framkommer tydligt i förslaget är alliansen mellan politiken och förvaltningen", känns märklig. Socialnämnden tar stort ansvar för utveckling av berörda verksamheter och dessutom följer de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Vår förstudie vilar på kommunens antagna konkurrensprogram, det vill säga vilka kommunala verksamheter som kan och bör konkurrensutsättas i syfte att nå hög effektivitet och god kvalitet.

Med vårt förslag sätter vi fokus på just detta. Vi värnar om att alla hemtjänsttagare får möjlighet till en stabil hemtjänst med kontinuitet och kvalitet i fokus, samtidigt som vi tar ansvar för helheten i kommunen. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa