Stängda rum inte bra i demokratiska processer

Monica Granström, ordförande Socialdemokraterna i Vingåker, förklarar hur den demokratiska beslutsprocessen fungerar Socialdemokraterna i Vingåker.

Monica Granström, ordförande Socialdemokraterna i Vingåker, förklarar hur den demokratiska beslutsprocessen fungerar Socialdemokraterna i Vingåker.

Foto: Sophie Eriksson

Insändare2022-02-14 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter de senaste insändarna, artiklar och ledare förundras jag över hur olika man kan se på hur beslutsprocessen är hos Socialdemokraterna i Vingåker och hur vi uppfattar vad demokrati innebär. Jag vill vissa hur vi arbetar vid större förändringar eller politiska frågor. 

Först landar frågeställningen hos styrelsen i Socialdemokraterna i Vingåker och sedan vidare till medlemsmötet. Är det frågor som berör politiska beslut som ska vidare till kommunfullmäktige så är det också en förhandling med de partier som vi samarbetar med i Vingåker. Det är en självklar beslutsprocess och i tankegången om att slå ihop barn- och utbildningsnämnden och individ-och familjeomsorgen är inget undantag, förutom att medlemsmötet har beslutat om en arbetsgrupp som ska se över hela den politiska organisationen och komma tillbaka till medlemsmötet. Parallellt så kommer det att föras samtal med de partier som vi samarbetar med.

Att en utav våra förtroendevalda blir intervjuad av Katrineholms-Kuriren, kring ett gemensamt möte med alla nio kommuner och regionen där frågan om just hur vi ska organisera oss för våra barns bäst togs upp, kan ju tyckas fel. Men jag ser det som att vi behöver ha öppna processer kring hur vi tänker och vilken politik vi vill föra.

I en så komplex och svår fråga som just stödet till barn och familjer som har det svårt, så behövs det att vi alla tillsammans hittar nya bra och faktabaserade arbetssätt. Att göra det i stängda rum är inte det rätta sättet. Jag ser framemot synpunkter, tankar och idéer kring den demokratiska processen.