Stoppa nedläggningen av restaurangerna

Nedläggningarna av restauranger vid kommunens äldreboenden kan ge hälsoproblem som sjukvården riskerar att få ta hand om, skriver flera seniororganisationer.
Nedläggningarna av restauranger vid kommunens äldreboenden kan ge hälsoproblem som sjukvården riskerar att få ta hand om, skriver flera seniororganisationer.

Insändare 4 februari 2023 06:24
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kommuns planer på att lägga ner de fem restauranger som finns i anslutning till kommunens äldreboenden måste stoppas. Där har seniorerna kunnat äta tillsammans med släktingar och vänner för en hyfsat billig peng. Därmed har restaurangerna fyllt två syften:

  • Att bryta de boendes ensamhet och isolering genom möjligheterna att umgås med andra. 
  • Att seniorerna på äldreboendena har fått god och näringsriktig kost. 

I många år har ensamheten bland seniorer diskuterats och under pandemiåren accentuerades detta ytterligare. Nu när pandemin är över och vi kan mötas igen motverkar beslutet om nedläggning av restaurangerna möjligheterna att bryta ensamhet och isolering.

Seniorgruppen är den grupp i Eskilstuna som växer snabbast de närmaste 30 åren. Redan 2030 är nära 25 000 över 65 år och fram till 2050 visar prognoserna att vi har 30 000 seniorer i kommunen.

De närmaste åren är det dessutom en extra stark tillväxt av personer över 80 år – anledningen är förstås de stora årskullarna födda på 1940-talet.

Det här innebär också stora utmaningar för Eskilstuna kommun. Kostnaderna för hemtjänst och äldreboenden väntas öka kraftigt.

Det är här som kommunens seniororganisationer kommer in i bilden. Våra organisationer fyller en mycket viktig roll för att motverka ensamhet och isolering av seniorerna. Kommunala beslut – som nedläggning av restaurangerna – gör naturligtvis arbetet för att minska isolering och ensamhet svårare.

I dag är cirka 10 000 av kommunens seniorer medlemmar i en seniororganisation. Vi seniororganisationer har så gott som dagligen aktiviteter för våra medlemmar – allt från underhållning till föreläsningar och utbildningar.

På sikt kan nedläggningarna ge problem som näringsbrist och psykisk ohälsa – och därmed framtida kostnader som sjukvården riskerar att få ta hand om.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa