Stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng

Insändare 19 augusti 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna vill inrätta mobila trygghetsteam som ska arbeta aktivt med att fånga upp minderåriga som riskerar att rekryteras till kriminella gäng. Liberalerna satsar därför både på förebyggande åtgärder och åtgärder här och nu. Unga som riskerar att hamna i kriminalitet ska tidigt fångas upp av kuratorer, fritidsledare och fältarbetande socialsekreterare. Vi föreslår därför fler lärare och socialpedagoger ute på skolorna samt mobila trygghetsteam bestående av socialsekreterare, väktare och fritidsledare som rör sig i Eskilstunas utsatta områden. 

Det hela handlar både om att vara tuff mot brotten och brottslighetens orsaker. Vi är skyldiga barnen att arbeta förebyggande. Inga åttaåringar ska lockas att springa ärenden till kriminella gäng. Genom att ha trygghetsteam ute bland ungdomarna på deras fritid förebygger vi brott, skapar bra förebilder och motverkar social utslagning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa