Stoppa värdeöverföringarna från Kfast!

Insändare 22 november 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunfastigheters styrelse har tidigare gått ut i media och sagt att de vill höja hyrorna rejält för oss redan prövade hyresgäster. Nu planerar dessutom den politiska majoriteten i kommunen att ta ut 200 miljoner i värdeöverföringar från Kfast, något de absolut inte måste göra. Dessa pengar är menade att gå till underhåll och nybyggnation, men nu går de alltså rakt in i kommunens budget.

I Malmö stad har man beslutat att stoppa värdeöverföringarna från deras kommunala bostadsföretag just på grund av att de ser hur svårt hyresgästerna har att klara sina ökade kostnader i denna svåra tid. Kostnaderna har stigit markant för mat, el och bensin och i Eskilstuna tycker Kfast att vi hyresgäster även ska betala för de kostnadsökningar de har via våra hyresavier.

Det är redan stor orättvisa gällande boendepolitiken i Sverige. Staten öser miljarder över ägda boenden i form av ränteavdrag och ROT-avdrag, närmare bestämt 28 miljarder per år. Hyresrätterna får motsvarande endast 5 miljarder i form av bostadsbidrag per år. Det innebär att varje hyresrätt får betala 2500 kr mer i månaden. Inte heller får hyresfastigheter något ROT-avdrag, vilket innebär att vi hyresgäster får betala även de omfattande renoveringar som behövs i bostadsbeståndet i form av kraftigt ökade hyror, hos Kfast ända upp till 60 procent ökning. 

Det är verkligen bo-orättvisa. Nu får det väl ändå vara slut på att mjölka hyresgästerna i form av dessa värdeöverföringar, för inte skulle väl kommunen gå ut med en extraskatt på tusentals kronor till kommunens bostadsrätts- och villaägare? Men det är precis vad som händer i Eskilstuna för hyresgästerna hos Kfast. Stoppa värdeöverföringarna från Kfast! Ge oss en rättvisare boendepolitik med likvärdigt stöd till alla boendeformer! Vi hyresgäster mäktar inte mer nu. 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa