Strängare straff skulle minska brottsligheten

Strängare straff skulle få brottslingar att begå färre grova brott, menar insändarskribenten.
Strängare straff skulle få brottslingar att begå färre grova brott, menar insändarskribenten.

Insändare 13 februari 2023 06:56
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag tycker att det borde införas strängare straff för brott i Sverige. 

För det första. I USA så resulterar ett mord i livstids fängelse (tills man dör) eller dödsstraff. I Sverige är ett livstidsstraff bara i 15 år, jag tycker att det är för lite tid att sitta inne. Jag tycker också att andra brott som rån ska få längre eller strängare straff vilket troligtvis skulle resultera i mindre brott då folk inte vill få konsekvenserna.

För det andra händer det ofta i Sverige att när folk har blivit utsläppta från fängelse eller har fått böter, gör dom det igen för att konsekvenserna dom har fått inte är tillräckliga för att stoppa dom från att göra det igen. Det jag menar är att vinsten i brottet är större än konsekvenserna dom får och därför kan dom fortsätta som dom gjorde innan.

Det kanske inte blir någon skillnad om man inför strängare straff. I USA begår dom fortfarande mycket brott fast dom har stränga straff. Det kan vara så men bör också tänka på att USA för länge sen hade en mycket högre kriminalitet än nu och det kan ha blivit så på grund av striktare straff som har införts. Så jag tror att det kommer bli en förändring mot det positiva.

Jag tycker inte att vi behöver ha dödsstraff i Sverige. Jag tror att det inte skulle hjälpa personen i sig eftersom den inte lär sig något av att dö. Det skulle i så fall vara samhället som lär sig av händelserna. Men jag tror inte att det skulle stoppa folk ändå. Så jag tror att strängare straff skulle vara bättre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa