Strängnäs borde satsa på cykelvägar

Insändare2019-11-01 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dessa Gretatider hade jag förhoppningen att kommunen skulle satsa lite på miljöförbättrande åtgärder till exempel fler säkra gång- och cykelvägar för att främja hälsan och minska bilåkandet. Nej, det verkar inte genomförbart. Kommunen har tydligen inte ens råd att anlägga en kilometerlång sträcka mot Härad. Jag som hade hoppats på cykelväg från Stallarholmen in till Strängnäs eller för den delen också till Mariefred. Jag vill lova att cykla på någon av de här sträckorna är med livet som insats, speciellt under pendlingstid morgon och eftermiddag. Det anlades en cykelväg en kortare sträcka mot Strängnäs fram till Gnestaavfarten för några år sedan. Den har inte asfalterats, vilket får konsekvensen att den håller på att växa igen, då skötseln är minimal. Det kallar jag kapitalförstöring, vilket kommunen är bra på. Se bara på turerna med Thomasgymnasiet.