Strängnäs – en fristad för förföljda kulturarbetare

Insändare 17 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Demokratin och mänskliga fri- och rättigheter står under ett allt större hot och stöd till personer som kämpar för en större frihet blir allt viktigare. Hundratals författare, journalister, bloggare och andra kulturarbetare runt om i världen sitter fängslade eller är under åtal för att de uttrycker sina åsikter offentligt. Yttrandefriheten har en central roll i vårt samhälle, men är starkt begränsat i många länder. För att stödja demokrati och yttrandefrihet lokalt kan en kommun bli en fristad.

För att bli en fristadskommun behöver Strängnäs kommun ansluta sig till den internationella organisationen ICORN:s fristadsprogram för hjälp till författare i behov av skydd. Kommunen förbinder sig att, under två år, varje månad betala ut ett stipendium samt stå för bostad. Med författare menas i detta sammanhang, författare av skönlitteratur, poesi, barnböcker och faktaböcker men även manusförfattare, översättare, redaktörer, journalister, bloggare och tecknare. ICORN har ett nära samarbete med PEN, PENSs Writers in Prison Committee, som är insatta i och kartlägger vilka författare som är förföljda och behöver skydd och en fristad att arbeta i. Idag är 25 kommuner i Sverige anslutna som fristadskommuner. Vi vill att Strängnäs kommun ska blir den 26:e.

Fristadsarbetet är nu viktigare än någonsin med tanke på att yttrandefriheten begränsas kraftigt i de alltfler auktoritära staterna. Kriget i Ukraina har också medfört ytterligare begränsningar och hot mot demokratin. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjligheten till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete, fritt från påtryckningar och trakasserier. Helt i linje med Strängnäs kommuns kulturpolitiska program.

För oss liberaler är det viktigt att bevara och stärka den demokratiska traditionen i en alltmer global värld. Dessutom är vi övertygade om att en anslutning till ICORN kommer att skapa ett stort mervärde för Strängnäs kommun som kulturkommun.  

Liberalerna vill att Strängnäs kommun ska bli en fristadskommun och erbjuda en kulturarbetare en fristad för att kunna leva och fortsätta sitt arbete i trygghet. Därför har vi skrivit en motion om detta, vilken vi hoppas bifallas inom kort.

För Liberalerna i Strängnäs kommun


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa