Strängnäs kommun – återbruka Thomasbadet

Insändare 15 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Redan de gamla romarna insåg att ett bad är mer än en idrottsanläggning. Ett badhus är en social inrättning, som likt ett bibliotek hör hemma i centrum och inte i stadens utkant. Att återbruka Thomasbadet motverkar den pågående utarmningen av centrum och förstärker därmed centrums möjligheter att vara den viktigaste platsen för samvaro för alla stadens medborgare, gammal som ung. 

I takt med en växande världsbefolkning ökar efterfrågan och konsumtion på jordens naturresurser. En bransch som står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan såväl som avfall är bygg- och fastighetssektorn.

Att riva Thomasbadet och flytta ut verksamheten i ett skrytbygge utanför stan är dåligt samhällsbyggande.

Istället kan befintliga anläggning rustas och återanvändas till en betydlig lägre penning- och miljökostnad. En tillbyggnad på entrésidan tillskapar cirka 600 kvadratmeter yta och motsvarar Larslundagärdets simhall och ger utrymme för multibassänger, servering m.m. 

På det platta taket placeras solpaneler vilket ger möjlighet till minskad energiförbrukning och räcker till att värma en utomhusbassäng på sjösidan. 

Många frågor återstår att besvaras innan kommunen väljer ett resurskrävande nybygge och inte ett återbruk av Thomasanläggningen och därmed skapat nettoeffekt på miljön genom att främja slutna kretslopp, effektivisera användning av icke förnybara resurser och samtidigt minimera avfall som genereras under varors produktion och livscykel samt skapa arbetstillfällen, främja cirkulära affärsmodeller samt minska utsläpp av växthusgaser. 

Innan första spadtaget tas för ett perifert skrytbygge behöver ansvariga presentera en jämförande analys mellan att bygga nytt eller att återbruka. Cirkulärt byggande innebär en helhetssyn: att planera och designa resurseffektivt och med möjlighet till återbruk, sluta kretsloppet, minimera byggavfallet och införa nya cirkulära affärsmodeller.

Att rusta upp Thomasbadet går bra om vi (kommunen) vill ha det så, trots att anläggningen såldes till en privat ägare i samband med att gymnasiet flyttade ut till P10. Enligt Plan- och bygglagen är det nämligen kommunen som bestämmer hur mark och vatten bäst skall användas. Gällande detaljplan anger att ’Idrottsverksamheten kommer även i fortsättningen att kvarstå och vara tillgänglig för skolor och allmänhet’. 

Anläggningen kan rustas upp genom att kommun och fastighetsägare upprättar ett gemensamt program för ’cirkulärt återbruk av Tomasbadet’, där kostnader och intäkter för upprustning, nyttjande, drift och skötsel fördelas. 

Ämnen du kan följa