Strängnäs – Sveriges sämsta socialtjänst?

Insändare 23 mars 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns ett arbetsmiljöproblem och missnöje på socialtjänsten. Av egen erfarenhet är jag förundrad över Strängnäs kommuns socialtjänst. Vi har gått från en flerårig pandemi till katastrofen i Ukraina. Kommunens socialtjänst är till för kommunens invånare som hamnar eller hamnat i svårigheter. Något, som tyvärr i dessa tider, många av kommunens invånare hamnat i.

Anhörigas bortgång i pandemin, förlorade arbeten, konkursande företag, minskade inkomster, svårighet att hitta jobb, hemarbete och distansutbildning, isolering och en vård- och omsorgspersonal som gjort ett fantastiskt arbete utöver rimlighetens gräns. Vi invånare i Strängnäs kommun har prövats mycket hårt med omfattande restriktioner.

När kommunens invånare som mest behöver stöd och hjälp så borde Strängnäs kommun öka sina insatser och tillgänglighet på socialtjänsten. Istället har socialtjänsten gjort tvärtom och isolerat och begränsat tillgängligheten. Man valde att stänga jobbtorget med hänvisning till restriktioner på grund av pandemin. När restriktionerna lättade valde socialtjänsten att påbörja en ombyggnad av receptionen. Denna ombyggnad har nu pågått i många månader. 

Varför har socialtjänsten täckt för all insyn till receptionen med informationsaffischer? Socialtjänsten har samma låga tillgänglighet vad gäller telefontider som innan pandemin? Många försörjningsstödtagare har under hela pandemin aldrig fått träffa sina handläggare på socialtjänsten?

Jag har pratat med många försörjningsstödstagare och handläggare på socialtjänsten och alla vittnar om brister i verksamheten. Jag lägger inget ansvar på handläggarna på socialtjänsten, de gör ett fantastiskt arbete utifrån ledningens direktiv på socialtjänsten.

Allt ansvar för socialtjänstens brister hamnar till sist på ansvariga politiker i Strängnäs kommun och ytterst på kommunalråd Jakob Högfeldt! 

Tyvärr är det så, att beroende på vilken handläggare man har, så gäller olika regler för försörjningstagare? Så får det ju naturligtvis inte vara! Hur har det kunnat bli så här? 

När vi behöver vår socialtjänst som mest så har socialtjänsten valt att stoppa strutshuvudet i sanden. Jag lider med de anställda på socialtjänsten och kommunens försörjningsstödstagare. Jag har ändå en förhoppning att ansvariga på Strängnäs kommun åtgärdar dessa brister. Jag och många andra försörjningsstödstagare bidrar gärna med sina kunskaper och erfarenheter för ett förändringsarbete inom socialtjänsten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa