Subventionerna i EU behöver elimineras

"Vårt mål är att avskaffa de omfattande subventionerna till EU:s mejeri-, ägg- och köttindustrier", skriver Jonas Norberg, Klimatalliansen.

"Vårt mål är att avskaffa de omfattande subventionerna till EU:s mejeri-, ägg- och köttindustrier", skriver Jonas Norberg, Klimatalliansen.

Foto: Berit Roald

Insändare2024-05-15 14:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ny opinionsundersökning från Verian visar att 48 procent av väljarna kan tänka sig att rösta på ett parti i EU-valet som prioriterar klimatet. Om du känner igen dig så hoppas jag att du vågar välja Klimatalliansen, som inte sitter fast i de förlegade vänster-höger-skyttegravarna utan söker klimatengagerade väljare från båda blocken.

Vårt mål är att avskaffa de omfattande subventionerna till EU:s mejeri-, ägg- och köttindustrier, vilka utgör 82 procent av EU:s jordbruksbudget och orsakar 84 procent av växthusgasutsläppen från matproduktion. Genom att eliminera dessa subventioner kan vi frigöra jordbruksmark för rewilding, vilket skulle återställa den förlorade biologiska mångfalden i Europa och successivt binda stora mängder koldioxid i marken.

Vår politik skyddar också Östersjön. Produktion och konsumtion av animaliska produkter leder nämligen till omfattande utsläpp av kväve och fosfor, vilket orsakar övergödning och bottendöd.

En övergång till växtbaserad produktion och konsumtion är avgörande för att uppnå målen i Parisavtalet och förhindra en klimat- och miljökatastrof. Klimatalliansen är redo att vara med och leda denna förändring i Europaparlamentet, men för att lyckas behöver vi ditt stöd. Har vi din röst?