Svar på insändare om CEVA Logistics lager i Brunna

Insändarskribenten Karin Johansson hade den 27 juli synpunkter på arbetsmiljön hos Zalandos lager i Brunna. Nu bemöter lagerföretaget kritiken.
Insändarskribenten Karin Johansson hade den 27 juli synpunkter på arbetsmiljön hos Zalandos lager i Brunna. Nu bemöter lagerföretaget kritiken.

Insändare 27 juli 2023 13:46
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill bemöta insändaren publicerad 27 juli från Karin Johansson som rör vårt lager i Brunna och som innehåller en rad felaktigheter och anklagelser.

Vi är en global aktör inom tredjepartslogistik, och i Brunna utanför Stockholm är vi partner till Zalando. Vår ambition är att ha ett lager i världsklass där vi systematiskt arbetar för att ha en god och säker arbetsmiljö. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och en förutsättning för att vi ska ha en bra verksamhet. Självklart respekterar vi våra medarbetares föreningsrätt och vi anser att den svenska modellen fungerar bra. Vi har ett väl fungerande kollektivavtal på plats sedan 2018, och ett konstruktivt samarbete med Transport, med respekt för våra olika roller. Självklart får våra medarbetare besöka toaletten, dricka vatten och vi har nolltolerans emot trakasserier.

Att vi är stolta över vårt lager är en sak men vi vill också lyfta fram att fackförbundet Transport, som har fem skyddsombud på plats, och som vi har kollektivavtal med, har uttryckt att vårt samarbete fungerar väl och att vi har ett regelbundet och strukturerat förhållningssätt för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Transport har också uttryckt att de har upprörda medlemmar och medarbetare som har kontaktat dem för att förmedla en annan bild än det som presenteras i media. Deras uttalande kan läsas här: https://www.transport.se/publicerat/fragor-och-svar-gallande-zalandos-lager-i-brunna

På vårt lager bedriver vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi gör det i samverkan med våra medarbetare, skyddsombud och fackförbundet Transport, som vi har kollektivavtal med. Arbetet inkluderar regelbundna skyddskommittémöten för att förbättra och följa upp den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi har även förbättrat kommunikationsvägarna för att underlätta för våra medarbetare att lyfta arbetsmiljöfrågor. Dessutom genomförs årliga tredjepartsgranskningar på uppdrag av vår uppdragsgivare Zalando.

På vår arbetsplats är vi tydliga med att vårt arbete internt alltid ska präglas av öppenhet, ansvar, mod och respekt. En god arbetsmiljö är en förutsättning för vår framgång och därför väldigt högt prioriterat.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa