”Svensk elexport fortsätter öka”

Insändare 7 juni 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Energidebatten delar landet. Ofta baserad på kunskap, men ibland bara tyckande.  

En person som framfört sina åsikter på EK/ST:s insändarsida är Stig G Daun, men som felaktigt påstod att vindkraftverken är inne i en lånebubbla som riskerar spricka. Stig G Dauns tycks inte ha uppdaterat sin kunskapsbank senaste årtiondet. Sanningen är att vindkraft utgör billigaste sättet att skaffa förnybar el. 

Jag ansluter mera till den linje som framförts av Mats Björs och kommunalrådet i Eskilstuna, Arne Jonsson (C). Dessa verkar uppdaterade och framhåller att vindkraften kan leva på egna meriter. Sverige kan både öka kapaciteten och dessutom spara el genom effektivering av byggnader, inom företagsverksamhet och till och med i hemmen.

De som, trots allt, borde veta allra bäst är Energimyndighetens kompetenta personal. För närvarande kan Sverige sälja cirka 30 procent av sin energiproduktion. Enligt myndigheten kommer Sverige både klara den egna framtida energiefterfrågan, trots att denna ökar kraftigt närmaste åren, och fortsätta exportera el. Genom planerad ny havsbaserad vindkraft förväntas dessutom effekten i landets södra delar tillgodoses.

Nedanstående uppgifter finns på Energimyndighetens hemsida.

Enligt färsk prognos ökar vindkraften kraftigt de kommande åren, från 20 TWh 2019 till 42 TWh 2023. Solel ökar också starkt. Bedömningen är att solel ökar från 0,7 TWh 2018 till 2,5 TWh 2023. Till följd av den kraftigt ökade elproduktionen kommer Sveriges elexport öka, enligt Energimyndigheten.

När nya villor byggs kan man med fördel placera solceller på taken och batteri i garaget. I de fallen finns bidrag till både solceller och batterier så att totalkostnaden för villabygget inte blir orimligt dyrare. Därefter kan villaägaren ”tanka” elbilen för 2-3 kronor milen.

Ämnen du kan följa