Sverige behöver en regering som satsar på skolan

Det är dags att regeringen inser det allvarliga läget för skolan, skriver företrädare för Centerpartiet. Bilden är endast en illustration.

Det är dags att regeringen inser det allvarliga läget för skolan, skriver företrädare för Centerpartiet. Bilden är endast en illustration.

Foto: Fredrik Sandberg (TT)

Insändare2023-12-22 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

PISA-resultaten visar att det svenska skolsystemet inte håller måttet för alltför många elever. Samtidigt som vi ser att elever med minst en svensk förälder presterar i topp i Europa, ökar klyftorna mellan elever. Svensk skola måste stötta de elever som behöver det som mest. Det kräver resurser. Den här regeringens politik kommer att förvärra läget.

Skolverket påtalar ett akut behov av mer resurser för att stärka rektorer och få fler lärare. Eleverna behöver mer stöd. Inte mindre. Istället har regeringen satt svensk skola på svältkur, som drabbar de svagaste eleverna särskilt hårt. Konsekvenserna blir att fler inte klarar sin skolgång. Att vi som kunskapsnation halkar efter ännu mer. Det är allvarligt.

Det är rent hyckleri av skolministern att klaga på kommunernas ekonomiska satsningar på skolan när regeringen själv har minskat de statliga satsningarna för att istället prioritera satsningar på snus och plastpåsar. I motsats till regeringen vill Centerpartiet öka satsningarna på skolan kraftigt. Vi behöver särskilt satsa på elever med utländsk bakgrund i tidig ålder så att de får bättre förutsättningar att ta sig an alla ämnen.

Skolministern säger att de nu genomför en helrenovering av friskolesystemet. Det är bara tomt prat. Regeringens renovering handlar om att måla väggar medan man inte rör fundamentet. Centerpartiet vill se ett helhetsgrepp kring finansieringen i skolan med en större grundpeng och ett sektorsbidrag som gör att resurserna kommer eleverna till del i hela landet.

Om Centerpartiet hade fått bestämma hade vi bara i Eskilstuna gett 213,1 miljoner kronor direkt från staten till skolan. Det hade kunnat bidra till minskade klasser och fler lärare, mer stöd till de elever som behöver det som mest. Det hade gjort skillnad och skapat förutsättningar för fler livsresor.

Det är dags att regeringen inser det allvarliga läget för skolan i Eskilstuna och Sverige. Eleverna betalar just nu med sin framtid för regeringens passivitet. Det kan inte få fortsätta!