Sverige står stilla – därför behövs ett Sverigelyft

Martina Johansson (C).

Martina Johansson (C).

Foto: Privat

Insändare2024-01-28 06:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vägar och järnvägar måste fungera i hela landet. Därför vill Centerpartiet ha ett Sverigelyft. Underhåll av vägar, underhåll av stambanor måste fortsätta och det måste till nödvändiga spår för industrin. 

Vi tror att detta bäst sker genom ett samarbete mellan partierna och vill att regeringen skapar en infrastrukturberedning. 

Som det ser ut nu har inte Trafikverket tillräckliga medel för att rusta det som behövs och genomföra de nya vägar och järnvägar som ska byggas. Om underhållet på vägarna ytterligare försenas kommer Sverige stå still istället för att köra med full fart framåt. 

När tågtrafiken är försenad eller ställs in på grund av att växlar inte fungerar som de ska eller för att ett annat tåg är försenat och det därför uppstår tågkö kostar det många pendlare irritation och missade arbetstimmar när de inte kommer fram till sitt arbete i tid. Det skapar även onödig stress när man är på väg hem från jobbet och ska hämta barn på förskolan, barn som också vill komma hem efter kanske en lång dag hemifrån. Dessutom kostar förseningarna flera miljarder varje år ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och en stor del av åkerierna anser att trasiga vägbanor är ett problem för deras verksamhet. 

Vårt förslag innebär att underhållsskulden ska minska och med målet om att den ska vara helt åtgärdad senast 2035. 

Det är det vi kallar Sverigelyftet. Vi ser möjligheten att använda en del av de medel som kommer frigöras om vi gör om det ekonomiska ramverket till just att satsa på infrastrukturen. 

Det kommer minska underhållsskulden, stärka ekonomin på sikt genom tillväxt och krokbenen för de som reser och för företagen tas bort. Detta skapar dessutom jobb i hela landet.