Ta fram Barnkonventionen, Nina Tuncer

Signaturen Förskolepedagog med 36 års erfarenhet av förskolan tycker att Nina Tuncer i förskolenämnden borde läsa Barnkonventionen. På bilden Rothoffparken från ovan.
Signaturen Förskolepedagog med 36 års erfarenhet av förskolan tycker att Nina Tuncer i förskolenämnden borde läsa Barnkonventionen. På bilden Rothoffparken från ovan.

Insändare 29 juni 2023 08:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till Nina Tuncer, Fsk-nämnden , ang fsk utemilö.

Är du medveten om att förskolepersonalen är ansvariga för barnens säkerhet under dagen. En förskolegård är omgärdad av ett hyfsat högt stängsel/staket, vilket en offentlig lekplats inte är. Stadsparken och Rothoffsparken tex, ligger även i närheten av Eskilstunaån, och Stadsparken ligger också nära Strandgatan. Från de centrumbelagda förskolorna ska man också ta sig över/bredvid trafikerade vägar. Om det händer en incident behöver du bara beklaga och säja att ni ska säkerhetsställa att det inte händer igen, medans förskolepersonalen får stå där med ansvaret och det dåliga samvetet.
Ställ istället frågan varför man bygger förskolor med så små utegårdar att barnen inte får plats? Barnen får turas om att vara ute för-eller-eftermiddag och hur går det ihop med dessa varma somrar, då vi rekomenderas vara inne när solen står som högst? I ett repotage på SVT den 15/6-23 rekomenderar Boverket att varje barn ska ha 40kvm friyta och hur många av de sk centrumnära förskolorna har så mycket yta och för vem är det viktig att förskolorna ska vara centrumnära. Nu läggs det ner 4 förskolor var av 3 av dem har vettiga utegårdar som rimligtvis vore viktigare med tanke på att vi blir, både barn och vuxna, mer stillasittande. Det känns som att det är ekonomin som får styra när men bygger nya förskolor och inte barnens rätt till trygghet och möjlighet till lek och rörelse. Gårdarna blir mindre, de byggs i 2 plan(kul att träna utrymning i dem) och nu ska de också byggas i samband med skolor! Hur skapar vi trygghet och lugn och ro när vi placerar 1-5-åringar tillsammans med barn och ungdomar upp till 16 år. 
Nej Nina Tuncer, ta fram Barnkonventionen, som blev lag i Sverige 1/1-20, och läs. Ta även reda på vad barnen utvecklar/lär sig av att få vara ute på en utmanande utegård, jag lovar dig, det är inte bara motorik...

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa