Är det viktigare att spara pengar än liv?

Hit fram lyser det, men ute över Glömsta gärde är det mörkt. Fel, tycker skribenten, som vill ha belysning hela vägen.

Hit fram lyser det, men ute över Glömsta gärde är det mörkt. Fel, tycker skribenten, som vill ha belysning hela vägen.

Foto: Esbjörn Lindén

Insändare2023-12-09 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I höstas valde Eskilstuna kommun att släcka vägbelysningen på Torshällavägen, sträckan mellan Ärna och Glömsta. Detta är något flera har reagerat på, inklusive jag själv. Varför släcka lamporna och göra vägarna mer osäkra? Särskilt nu när det är vinter och mörkt ute. 

För det första finns det en stor risk för kollision mellan olika fordon. Vägen är väldigt trafikerad och hastighetsbegränsningen ligger på 60 kilometer i timmen. När det inte finns lampor på sidan av vägen ökar risken för olyckor, då vissa trafikanter tycker att det är otäckt med mörkret och saktar ner, medan andra kör precis som vanligt. Detta leder i många fall till farliga omkörningar, eftersom det är svårt att avgöra distansen till mötande trafik. Utöver detta blir ljuset från mötande bilar mer bländande när inte gatubelysningen är tänd, vilket i sin tur stör både körningen och koncentrationsförmågan på det runt omkring. 

För det andra ökar risken för viltolyckor. När vägbelysningen var tänd lyste den inte bara upp vägen utan även dikena, vilket gör det lättare att se djuren innan de passerar vägen. Nu när det är mörkt är det nästan omöjligt för periferiseendet att uppfatta rörelser vid dikena. 

Vissa menar på att vi behöver stänga av gatubelysningen för att spara pengar, det var förmodligen det kommunen tänkte på när de beslutade detta. Och absolut kan kommunen behöva tjäna in pengar, men det måste finnas ett annat sätt att göra det på. För just nu ger en nedsläckt väg förutsättningar för olyckor.

Vad är egentligen viktigast, att spara pengar eller spara liv? Min uppmaning till kommunen är att genast tända gatubelysningen igen för allas säkerhet.