Tänk om gällande stängda restauranger!

Insändare 12 januari 2023 06:46
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hoppas innerligt att ni som har makten och ansvaret över beslutet att stänga restaurangerna på äldreboenden tänker om och prioriterar rätt! Jag undrar om beslutet har föregåtts av en omvärlds- och konsekvensanalys?

Pandemin har säkert bidragit till att underlaget har minskat och det går inte att få lönsamhet på den här typen av kommunal verksamhet. Men titta utanför boxen, vad kostar undernäring och äldre som sitter isolerade? Ensamhet, förutom ett personligt lidande kostar pengar! 

Jag förstår att kommunen står inför stora utmaningar, men hur vi behandlar våra svagaste i samhället, i detta fall de äldre, är ett kvitto på vilket samhälle vi lever i. Att få träffas och sitta tillsammans och äta och prata är oerhört viktigt för många äldre ensamma. 

I stället föreslår jag att ni som bär ansvaret tänker om och nytt! Lägg ut ett direktiv till ansvariga tjänstemän att återkomma med ett väl genomarbetat underlag för att motverka ensamhet och restaurangernas betydelse!  Vi blir bara fler äldre! En del kanske vore att ordna transporter fram och tillbaka till restaurangerna för de med störst behov (behovsprövat).

Vad tycker våra pensionärsföreningar om det här beslutet?

Mat och umgänge är en oerhört viktig del i livet för oss alla!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa