Tid att gå vidare

Lars Larsson, Lokalpartiet, oppositionsråd i Strängnäs.

Lars Larsson, Lokalpartiet, oppositionsråd i Strängnäs.

Foto: Anna Hübsch

Insändare2024-04-05 11:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik i debatten om skolan i Strängnäs och avgående utbildningschefen.

Lägg nu prestige, maktkamp och ängslighet åt sidan. Varje barn som går ut skolan i nian, utan godkända betyg, löper ökad risk att hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Vi behöver tillsammans koncentrera oss på att ge våra elever en bra skola och en god start i livet.

Att ändra den sorgliga utvecklingen i Strängnäs kommunala skolor, där mer än 40 procent av ungdomarna i nian inte klarar godkända betyg, är ingen lätt uppgift. Men det är vår mest angelägna.

För att nå dit måste vi ha ett tydligt ansvarsutkrävande av höga tjänstepersoner. Det skall inte gå att sitta på en välavlönad tjänst år efter år och resultaten i skolan bara faller, och samtidigt deklarera att "skolans ansvar är allas". Vi behöver en professionell förvaltningskultur.

Mandatet Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt utbildningschefen har, är kanske viktigare än någonsin. Just därför behöver vi en bred diskussion om uppdraget. Öppna samhällen karaktäriseras av sina olika åsikter. Då är det naturligt för till exempel arbetssökande i Strängnäs kommun – inte minst till skolan – att ha ett hum om olika frågor som är aktuella hos oss. Allt annat vore direkt konstigt.

Vi behöver få in ljus i politiken och öppna upp kommunen. Låt oss nu gå vidare och jobba för våra barn och ungdomar. Det tror jag att väljarna i Strängnäs kommun förväntar sig av oss politiker.