Tidiga utsläppsminskningar bättre än sena


Sverige bör behålla alla klimatmål, både delmål och slutmål, menar insändarskribenten.

Sverige bör behålla alla klimatmål, både delmål och slutmål, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2023-05-30 08:27
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges klimatmål har blivit en het fråga. Klimatmålen har inte ändrats officiellt, även om regeringens faktiska klimatpolitik trappas ner och minskningarna av växthusgaser skjuts fram i tiden.

Varför är då den försämrade klimatpolitiken ett problem, om ändå klimatmålet 2045 bibehålles? Självklart är det bra att målet 2045 ligger fast. Men det finns ett starkt skäl till att delmålen är viktiga. Tidiga utsläppsminskningar ger nämligen effekter på klimatet som är mycket större än senare minskningar. Koldioxiden som släpps ut i atmosfären blir kvar och påverkar klimatet hela tiden. Därför är det bättre ju tidigare utsläppsminskningarna sker. Delmålet 2030 är väl så viktigt som målet 2045. Och det blir lättare att nå målet 2045 om Sverige först når målet 2030.

Sverige bör därför behålla alla klimatmål, det vill säga både delmål och slutmål. Men det räcker inte med mål, utan det måste till handling enligt målen! Med tanke på att klimatförändringarnas miljöförstörelse i världen ökar och drabbar allt fler bör utsläppsminskningarna skyndas på så mycket som möjligt, och inte skjutas på framtiden.