Tidö-avtalet kräver kommunernas stöd

Fem av Eskilstunas toppolitiker skriver en gemensam insändare.

Fem av Eskilstunas toppolitiker skriver en gemensam insändare.

Foto: Joakim Serrander, Veronica Karlsson, Pressbilder

Insändare2023-12-18 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidö-partiernas politik innebär ett paradigmskifte på flera politiska områden, inte minst kriminalpolitiken.

Till skillnad från socialdemokratiska regeringars politik kommer kriminalpolitiken nu att ställas om så att fler brottslingar förväntas bli dömda till ett fängelsestraff och att fler brottslingar därtill får ett betydligt längre straff än tidigare. Detta gäller särskilt vid gängrelaterad brottslighet och vid allvarliga brott mot person där inte minst mäns våld mot kvinnor fortfarande utgör ett stort problem.

Denna omläggning av politiken beror på att Tidö-avtalet värdesätter brottsofferperspektivet och prioriterar laglydiga människors rätt till trygghet framför brottslingars rätt till en andra och tredje chans.

Kriminalvården lämnade den 15 december en rapport till regeringen där de räknar med att en historisk expansion av Kriminalvårdens anstaltskapacitet kommer behövas för att möta konsekvenserna av Tidö-avtalets politik.

För att Tidö-avtalet ska kunna realiseras utan fördröjning krävs det nu att hela Sverige kraftsamlar tillsammans med regeringen. För Eskilstunas del kommer det krävas en kommunledning som undersöker hela kommunen för att möjliggöra så att ett häkte kan etableras i Eskilstuna och att exempelvis Hällbyanstalten kan byggas ut.

Utöver att medverka till att Tidö-avtalet kan genomföras rent praktiskt för att skapa ett tryggare Sverige ser vi också att det finns många arbetstillfällen att hämta hem när regeringen aviserar en kraftig utbyggnation av häkten och anstaltsplatser.

Oavsett om undertecknare av denna debattartikel är en del av en kommunpolitisk majoritet eller verkar i opposition så vill vi deklarera att våra respektive partier antingen kommer ta initiativ i majoritet eller utgöra ett konstruktivt stöd i opposition så att Eskilstuna kommun aktivt bidrar till att förverkliga Tidö-partiernas politik.

Jari Puustinen (M).
Jari Puustinen (M).