Titta innan du spolar!

Carl-Henrik Sundin har en viktigt uppmaning.

Carl-Henrik Sundin har en viktigt uppmaning.

Foto: Fredrik Sandberg (TT)/Blåscancerförbundet

Insändare2024-05-03 09:36
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Urinblåsecancer betraktas ofta som den bortglömda cancern och vad många inte vet är att varje dags väntan med att sätta in behandling är en dålig sak och förvärrar prognosen. Därför är fokus för Blåscancermånaden maj att lära sig om symptomen.

Urinblåsecancer är den sjunde vanligaste cancersjukdomen i Sverige, och också den sjätte dödligaste. I Sverige lever 27 000 människor med urinblåsecancer och 3 600 nya fall upptäcks varje år. Avgörande för de allra flesta som får sjukdomen är hur tidigt den upptäcks. Överlevnadschansen är minst 90 procent vid diagnos i ett tidigt stadium.

Det viktigaste symptomet att hålla särskild uppsikt på är: Blod i urinen.

Så titta innan du spolar!

Tyvärr så ser vi i vittnesmål från medlemmar att många kan gå i flera år med olika symptom utan att bli utredda för en eventuell urinblåsecancer. Symptomen kan misstas för andra sjukdomar och det kan vara nödvändigt att stå på sig för att bli grundligt utredd och få en eventuell cancersjukdom bekräftad eller inte.

75 procent av alla med urinblåsecancer har synligt blod i urinen som första symtom. I bland kommer det bara en gång för att sedan återkomma efter en tid. Det gäller att vara observant, och att gå till sin vård- eller hälsocentral direkt.

En person som har blod i urinen, även om den endast är svagt rosafärgad, ska alltid utredas. Till cirka två tredjedelar beror det inte på urinblåsecancer. Men det ska alltid utredas – tidig diagnos kan betyda allt!