Tre lågt hängande frukter till julgranen

Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Foto: Jann Lipka

Insändare2023-12-19 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2023 blir det varmaste året någonsin. Med fortsatt stigande medeltemperatur riskerar extrema väderhändelser som skyfall, perioder av torka och värmeböljor blir allt fler och allt värre. Men med fler batterier minskar vi väderberoendet och kan höja nyttjandegraden i elnäten, en viktig del i att lösa klimatfrågan.

Världen måste snabbt göra sig kvitt fossilberoendet. Där kan den närproducerade och fossilfria solkraften spela en viktig roll. EU visar i beslut efter beslut att unionen förstått det. Tyvärr ligger Sverige fortfarande långt efter resten av Europa vad gäller insikter kring solens potential. I genomsnitt kommer 9 procent av elproduktionen i Europa från solen. I Sverige utgör solkraften endast 1,2 procent (år 2022). 

Regeringen har nu tillsammans med 117 andra länder på klimattoppmötet skrivit under en deklaration om att tredubbla användningen av förnybar energi till 2030. Svensk Solenergi föreslår tre lågt hängande frukter för att regeringen ska kunna infria löftet:

  1. Lagstifta om att utbyggnad, överföring och lagring av el ska ses som ett prioriterat nationellt intresse. 
  2. Avskaffa skatten på egenanvänd el.
  3. Hyfsa till reglerna kring avdraget för grön teknik.

Den första punkten har avgörande betydelse för att komma igång med att bygga de hundratals solcellsparker som har finansieringen klar och nu väntar på tillstånd. Elproduktion, hur viktig vi medborgare än tycker att den är, har ännu inte samma status i lagen som andra typer av markanvändning.

Skatten på egenanvänd el, straffskatten på sol och tak, drabbar ägare av anläggningar för solel större än 500 kW. Det gör att Sveriges 8 000 största tak i princip står helt nakna på solceller. Samtidigt är solenergi det kraftslag som går allra snabbast att bygga ut, så elproduktionen skulle kunna vara igång redan före valet 2026.

Slutligen, under de tre första kvartalen i år har ynka 150 personer i Eskilstuna och 131 personer i Strängnäs utnyttjat det gröna avdraget för inköp av ett stationärt hemmabatteri som är maximerat till 50 000 kronor per person och år. Här finns alltså, precis som i resten av landet, en stor outnyttjad potential. Och batterier är elsystemets schweizerkniv. De kan användas inte bara till att optimera användningen av el från den egna solcellsanläggningen, utan också till att hjälpa Svenska kraftnät hålla 50 Hz i elnätet.

Genom att ändra på reglerna för det gröna avdraget så att det blir mer tydligt när det får användas till inköp av batterier, skulle fler privatpersoner köpa hembatteri och elnätet kunna ta emot mer billig väderoberoende el.