Universitetens roll i och för demokratin

Insändare 14 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2022 är demokratiåret. Demokrati är ofta något som vi tar för givet tills den inte längre är självklar – som när totalitära regimer inte respekterar mänskliga rättigheter, regeringar inskränker pressfriheten eller när universitet stängs ner för att de är besvärliga eller ifrågasätter. Exemplen på när journalister och forskare trakasseras, hotas eller fängslas är många. Detta får vi aldrig acceptera.

Fri åsiktsbildning, rösträtt, yttrandefrihet, fria medier och en levande debatt är några grundbultar i den svenska demokratin. För dessa grundbultar behöver vi som medborgare kunskap och bildning för att kunna forma åsikter och föra debatter i en komplex omgivning. I detta sammanhang är universitet och högskolor viktiga. Forskning och utbildning leder till ny kunskap som driver samhället framåt och stärker människor. Ny kunskap ifrågasätter, utmanar och motverkar konspirationsteorier och ’alternativa fakta’. Detta faktum är de icke-demokratiska krafterna väl medvetna om. Det är därför vi som forskare utsätts för trakasserier, hot och hat när vår forskning sticker hål på konspirationer eller myter, när den blottlägger rasismens dynamik eller förespråkar eller ifrågasätter värdet av covid-19-restriktioner. Det är också därför somliga av oss tvekar inför att medverka i debatter på sociala medier, öppna föreläsningar eller nyhetsinslag. Men det är samtidigt därför andra av oss kliver fram, för att dela med oss av vår kunskap och kompetens – och inte låter oss tystas.

Med detta sagt har Mälardalens universitet en viktig roll att spela i samhället – lokalt, regional, nationellt och internationellt. Vi vill utbilda, inte bara kompetenta människor för arbetsmarknaden, utan självständigt, kritiskt tänkande medborgare som tar del i det offentliga samtalet. Vi vill utbilda medborgare som när de ställs inför ”sanningar” ställer sig frågan ”säger vem, varför och på vilka grunder?”. Vi vill att våra forskare ska vara bra på att dela med sig av forskningsresultat och kompetens utanför föreläsningssalar och seminarierum. Vi vill ha forskare som tar sig an samhällsutmaningarna i sin lärargärning och sin forskning, även i frågor som är laddade och konfliktfyllda. Vi vill att våra studenter och medarbetare vågar utmana och vågar låta sig utmanas – detta är ju själva grunden för det demokratiska samtalet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa