Upp till bevis om lösningar för skolan i Strängnäs

Insändare 7 januari 2023 07:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2022 har gått till ända och ett nytt år har startat, vi kan återigen konstatera att behovet av insatser för ett bättre skolresultat är stort. Våra kommunala skolor har svårigheter när det gäller antal elever med godkända slutbetyg i åk 9. Detta har vi sverigedemokrater och övriga oppositionspartier påtalat men det sker inga förbättringar. Vi vet att skolpersonal kämpar från sitt håll med att försöka förbättra situationen med det räcker inte. 

Tyvärr så möts vi av tystnad från övriga oppositionspartier och från majoriteten hänvisar man till barn- och utbildningsnämnden. Alla partier har inför valet yttrat sig om hur viktig denna fråga är men ändå har man valt att inte samarbeta med alla för att nå så stor framgång som möjligt. 

Våra elever är vår framtid och vi politiker måste ta ansvar så att alla elever kan få ett slutbetyg som ger gymnasiebehörighet. Vi sverigedemokrater vill se och vet att det behövs gemensamma krafttag där vi tillsammans med övriga partier samarbetar och diskuterar konkreta lösningar. 

Därför är vi i SD Strängnäs är redo att samtala med alla övriga partier så att vi tillsammans kan ge skolan de resurser som behövs.

Majoriteten har argumenterat om arvodeshöjningarna och ett av argumenten var att man ville att arvodet skulle spegla det ansvar och den prestation man har och utför. 

Vi är öppna för alla lösningar som hjälper barnen och personalen. Är ni det?

Så upp till bevis nu! Bollen ligger hos er i den politiska majoriteten, kan ni bjuda in till ett/fler möten där alla partier och berörda inom skolan medverkar för bättre skolresultat framöver?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa