Upphäv strandskyddet på tomtmark

Skribenten vill att strandskyddet på tomtmark upphävs.

Skribenten vill att strandskyddet på tomtmark upphävs.

Foto: Privat

Insändare2023-12-12 08:38
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Såg i tidningen att regeringen och SD är överens om att ändra strandskyddet. Det är på tiden att något görs åt denna fråga. Det har alltför länge varit en allmän lekstuga i kommuner och länsstyrelser i denna för fastighetsägare så viktiga fråga, med handläggningstider som är helt orimliga, i många fall över två år hos länsstyrelsen.

Det första man bör göra är att upphäva strandskyddet på tomtmark tycker jag. Allemansrätten gäller inte på tomtmark. Ingen har rätt att vistas på tomtmark utan ägarens tillåtelse. Tar man bort strandskyddet på tomtmark så får man bort problemet med bryggor och annat tjafs som kommunala tjänstemän ägnar sig åt. Inget som är positivt för miljön i alla fall.