Uppvärmningen inte bara koldioxidens fel

Insändarskribenten ställer sig frågan. Är det korrekta temperaturer vi registrerar?
Insändarskribenten ställer sig frågan. Är det korrekta temperaturer vi registrerar?

Insändare 30 september 2019 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatfrågan handlar bara om koldioxidens påverkan på klimatet. Alla andra idéer eller hypoteser förkastas. Luften innehåller 0,04 procent koldioxid varav en del koldioxid påstås bilda ett tak över oss. Det är den allmänna hypotesen.
En liten historia en gymnasielärare i kemi berättade: En professor ville bevisa att hörseln hos en loppa satt i benen. Han utförde följande experiment. Han placerade loppan på katedern och sa till loppan att hoppa. Loppan hoppade. Sedan klippte han av benen på loppan och sa till loppan att hoppa. Loppan hoppade inte. Slutsatsen blev att loppans hörselorgan satt i benen blev slutsatsen.
Slutsatsen kan användas på frågan om vår jords uppvärmning. Är det inte bra att lyssna på andra förslag på varför jordens temperatur stiger? Kort sagt vi bör lyssna på andra forskare med andra ingångsvärden eller hypoteser. Kort sagt vi skall vara öppna och lyssna.
Vad beror det på att vi har en temperaturförhöjning? Vi måste förs fråga oss hur vi mäter temperaturen. Många temperaturer mäts inne i städer eller strax utanför staden. Är det korrekta temperaturer vi registrerar? 

Hur ser koldioxidens kretslopp ut? Har våra utsläpp av koldioxid påverkat kretsloppet eller är våra utsläpp så små att det inte påverkar nämnvärt kretsloppet?
Vi kan ställa många frågor men få svar ges. Det är taket av koldioxid som gör att jorden värms upp. Numera är det den enda och sanna teorin som med pressens hjälp anammats. Liksom loppan ligger vi still i åsiktsdiket.

Ämnen du kan följa