Usel livslöneutveckling för Sveriges lärare

Ett mycket kvalificerat akademikeryrke som läraryrket måste ha minst 50 procent livslöneutveckling, menar insändarskribenterna.
Ett mycket kvalificerat akademikeryrke som läraryrket måste ha minst 50 procent livslöneutveckling, menar insändarskribenterna.

Insändare 2 februari 2023 06:25
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att bli lärare är en investering för livet och för samhället. Lärarbristen är idag stor men våra kommuner och privata arbetsgivare värderar en lärarlegitimation betydligt lägre än examina från andra, lika långa, akademiska utbildningar. Särskilt allvarligt är att medellivslöneutvecklingen hos legitimerade lärare i till exempel Strängnäs är cirka 7 procent. Livslöneutvecklingen!

Fem års högskolestudier kostar mycket i CSN och cirka 1,5 miljoner kronor i avstådd inkomst. Detta måste, med råge, kompenseras under en lärares första handfull år och sedan måste arbetsgivarna tillse att livslöneutvecklingen hamnar på minst 50 procent.

Förvisso har vi från fackligt håll fått igenom betydande lönerevisioner under de senaste åren men än ligger vi inte där vi borde ligga. Utgångsläget var mycket uselt.

Ett mycket kvalificerat akademikeryrke som läraryrket måste ha minst 50 procent livslöneutveckling (plus valutauppräkning). Det är rimligt men ändå halvdåligt om man jämför med civilingenjörer och civilekonomer. Lärare kommer alltid i kläm eftersom vi är så många.

I gällande avtal och dess kommentarmaterial påtalas att lojala anställda äntligen måste premieras – de är skolans ryggrad, de håller verksamheten igång.

Hur ska lärare med 20, 30 år i yrket orka jobba till pension med elevgrupper som blir mer och mer krävande samtidigt som nyanställda seglar förbi dem med lätthet?

Arbetsgivare – er viktigaste tillgång är er välutbildade personal. Se nu till att lönerörelsen 2023 blir ett rejält första steg mot en rimlig livslöneutveckling för Sveriges lärare!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa