Utan kompetens stannar Sverige

Insändare 18 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Staten behöver återta kommandot och hanteringen av skola, vården, omsorgen och vår infrastruktur! Vare sig kommuner eller regioner klarar av dessa områden i dag. Olikheterna mellan kommuner och regioners hantering av dessa livsviktiga funktioner är så påtagliga och många att vi inte längre har ett kapabelt system som ens är i närheten av att klara ett jämlikt och fungerande Sverige. Detta förutsätter givetvis att vi har en kapabel regering, som tillsätter lämpliga ministrar för respektive områden (i dag tillsätts nästan alla på politiska meriter).

Återinrätta Medicinalstyrelsen, Skolverket och Statens Järnvägar (med ensamrätt för tågtrafiken i Sverige). För dessa behövs kunniga generaldirektörer, som måste tillsättas baserat på kompetens och lämplighet – ej politiska. Utan pålitlig tågtrafik i Mälardalen kommer befolkningsökningen övergå till en befolkningsminskning. Alla examina efter genomgånget gymnasium skall erhållas efter nationella prov samt muntliga förhör. Som studentexamen före 1968. Alla skolor ska drivas i statlig regi och sjukhusen ska stå under en Medicinalstyrelse, vars personal har medicinsk kompetens. 

Regionerna, som i dag hanterar vårdfrågor, avskaffas. I stället återinrättas läkarsekreterare i vården och avlastar så läkarnas arbete. Översköterskor återinrättas och samtliga sjuksköterskor får en betydligt högre lön. Läkarutbildningen utökas för att minimera behovet av vikariattjänster, som är mycket dyra och ofta olämpliga. Med kompetens på dessa områden kommer tågen att börja gå i tid, sjukvården att fungera bättre och skolorna att börja undervisa kunskap, som är ganska mycket densamma i hela landet. Vårt näringsliv skriker efter kompetent personal! Finns det något riksdagsparti som har tagit upp dessa aspekter i sitt partiprogram? Det parti som tagit upp åtminstone en av dessa frågor får i vart fall min röst i höstens val.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa