Utbyggnad av vindkraften genererade inte mer el

Insändare 13 juni 2022 07:31
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk med en effekt på 10 GW. Vid slutet på 2021 fanns det 4 835 vindkraftverk med en effekt på 12,2 GW. En ökning med 12 procent respektive 22 procent. 2020 producerade vindkraften 27,6 TWh och 2021 27,4 TWh, en minskning 2021 med 0,2 TWh eller 0,7 procent. Alltså en omfattande utbyggnad av vindkraften men mindre el producerad av vindkraften. Jag har inte kunnat finna några uppgifter från SMHI eller annorstädes, att det blåste mindre 2021 än 2020.

Frågan man ställer sig är hur kan en omfattande utbyggnad resultera i att mindre el levereras? Förklaringen är troligen att flera stora elproducerande enheter lagts ned de senaste åren. Dessa krävs för att skapa balanskraft och reaktiv effekt. Dessa egenskaper krävs för att skapa tryck i elnäten, så att elen kan transporteras fram till konsumenten. Vindkraften kan idag inte åstadkomma balanskraft eller reaktiv effekt. Dessutom kräver vindkraft mera omfattande utbyggnad av elnätet.

Det är kanske bättre att bygga ut elnätet och stora elproducerande enheter 2022 och 2023, än att bygga ut vindkraften. De stora elproducerande enheter som kan bli aktuella är kraftvärmeverk, gaselverk eller kärnkraftverk, då vattenkraften redan är fullt utbyggd i Syd- och Mellansverige.
(Källor: Energimyndigheten och Svenska Kraftnät)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa