Utökat uppdrag har lett till namnbyte

Insändare 2 juni 2020 05:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Vad har namnbytet kostat regionen?" Publicerad den 29/5.

Sedan den första januari 2019 finns inte längre några landsting i Sverige. De sista landstingen ombildades då till regioner eftersom de av staten fått ett utökat regionalt ansvarsområde där hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, turism, utbildning och kollektivtrafik bland annat ingår. 

Utifrån det utökade uppdraget har samtliga landsting i Sverige bytt namn till region. I arbetet med regionbildningen ingår en del arbete med att visa att det är just Region Sörmland som är huvudman för de nyss uppräknade verksamheterna, det syns på våra sjukhus, bussar, våra olika webbsidor och det handlar om allt från fysiska skyltar, digitala system till kontorsmateriel. Den totala summan för att successivt införa namnet Region Sörmland i hela länet är cirka sex miljoner kronor.

Ämnen du kan följa