V: Barn- och utbildningsnämnden måste prestera bättre

I juni granskade kommunrevisionen hur barn- och utbildningsnämnden utfört sitt uppdrag gällande elever i behov av särskilt stöd. Kritiken är hård, skriver Nina Danson, 
David Aronsson, Vänsterpartiet Strängnäs.

I juni granskade kommunrevisionen hur barn- och utbildningsnämnden utfört sitt uppdrag gällande elever i behov av särskilt stöd. Kritiken är hård, skriver Nina Danson, David Aronsson, Vänsterpartiet Strängnäs.

Foto: Åsa Wallin, Fredrik Sandberg/TT

Insändare2021-09-29 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I juni granskade kommunrevisionen hur barn- och utbildningsnämnden utfört sitt uppdrag gällande elever i behov av särskilt stöd. Kritiken är hård. Icke existerande stöd, skolor med för lite resurser, åtgärdsplaner som inte får effekt, hög frånvaro som inte följs upp.

Nämndmajoritetens reaktion på granskningen är att problemen redan är kända. Men hänvisningar till Skolutvecklingsprogram 2023 och allmänt förbättringsarbete räcker inte för att hantera det systemhaveri som granskningen nu bekräftat.

Föräldrar har larmat sedan länge om barn som gett upp, som mår dåligt, som blir hemma. Om personal som släcker eldar och sliter ut sig. Om att hög frånvaro inte leder till fungerande åtgärder utan istället till orosanmälan hos socialtjänsten.

Som vänsterpartister och föräldrar hoppades vi att revisionens granskning skulle leda till kraftfulla insatser. För elever har rätt till ett kvalitativt stöd och statistiken är tydlig; nämnden har ett tufft jobb framför sig.

Vänsterpartiet är i opposition och kommer i barn- och utbildningsnämnden liksom i kommunstyrelsen fortsätta att kräva en bättre prestation från nämnden, för vi vet att ett jämlikt och solidarisk samhälle där alla får plats är det mest hållbara.

Varje barn ska ges stöd och stimulans för att nå högsta förmåga, oavsett bakgrund, hemförhållanden eller förutsättningar. Ett tidigt, väl utformat och individuellt anpassat stöd är inte bara en rättighet för eleven, det är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.