V: Vi håller med Centerpartiet

Insändare 10 december 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Replik på debattartikeln "En något högre renhållningstaxa är ansvarsfull politik" den 27/11.

Det är det viktigt att Energi- och Miljö AB:s taxor är både ekonomiskt rättvist utformade och styrande mot bästa möjliga hållbara beteende från olika kundgrupper. Renhållningstaxan ska bäras av det samlade taxekollektivet och inte subventioneras av andra verksamheter.

Utifrån löneutveckling, övrig kostnadsutveckling och den statligt beslutade förbränningsskatten 2020, sammanvägt med vidtagna effektiviseringar och med presenterat ekonomiskt underlag, menar vi att förslaget att höja taxan med 1,8 procent för 2021 är bästa möjliga vetande och bör genomföras.

Kommunföretag AB:s beslut att inte höja taxan och då riskera ett ekonomiskt underskott för renhållningstaxan under nästa år och därmed också avstå att förbättra styrningen mot en ytterligare förbättrad sortering av avfallsresurser anser vi vara en felbedömning.

I Kommunföretags styrelsebeslut saknade Centerpartiet närvarande styrelseledamot och Miljöpartiets adjungerade ledamot saknade rösträtt, vilket gör att dess styrelse inte speglade kommunfullmäktiges sammansättning. Varför lät inte majoriteten fullmäktige avgöra frågan direkt så att en eventuell ny taxa kan börja gälla från årsskiftet? Blev oron för en splittrad majoritet större än omsorgen av ekonomiskt mer rättvisa och miljöstyrande taxor?

Ämnen du kan följa